Theses 

Sherlock and Sherlock Holmes: A Comparative Analysis – Mgr. Tomáš Bačík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tomáš Bačík

Bakalářská práce

Sherlock and Sherlock Holmes: A Comparative Analysis

Sherlock and Sherlock Holmes: A Comparative Analysis

Anotace: Tato práce si klade za cíl představit dílo skotského spisovatele Sira Arthura Conana Doyla, obsahující postavu detektiva Sherlocka Holmese. Dále pak nabízí srovnávací analýzu původních Doylových textů a televizního seriálu společnosti BBC Sherlock, kde hlavní role Sherlocka a Johna Watsona ztvárnili Benedict Cumberbatch a Martin Freeman. První část této práce obsahuje kulturní přehled Doylových předchůdců, nahlíží na počátky moderní detektivky a zmiňuje sociální podmínky, které pomohly vzniku tohoto žánru během 19. století. Práce pokračuje pohledem na život a dílo Sira Arthura Conana Doyla. Zbytek první části je věnován postavě Sherlocka Holmese, základním prvkům Holmesových příběhů, dalším důležitým postavám a zásadním filmovým a televizním adaptacím. Druhá část této práce obsahuje srovnávací analýzu Doylových příběhů A Study in Scarlet a The Final Problem a dvou epizod seriálu Sherlock, konkrétně A Study in Pink a Reichenbach Fall. Hlavní důraz je kladen na sociální a politický podtext v Doylově knižní předloze i její televizní adaptaci. Ve své práci se snažím analyzovat a srovnávat pohledy na racionalitu a vědecký pokrok v obou srovnávaných dílech. Dále pak zkoumám, jak obě díla reflektují společnost a dobu, ve které vznikla.

Abstract: This paper aims to offer an introduction to Sherlock Holmes, the most famous creation of the Scottish writer Sir Arthur Conan Doyle, and to bring a comparative analysis of Doyle’s original texts and TV series Sherlock starring Benedict Cumberbatch as Sherlock and Martin Freeman as John Watson. The first part of the thesis presents a cultural survey of Doyle’s predecessors as it looks into the history of modern detective fiction and the social conditions that powered the development of the genre during the nineteenth century. Furthermore, it continues with an overview of the life and work of Sir Arthur Conan Doyle. The rest of the first part is dedicated to the character of Sherlock Holmes, the basic premises of the Holmes stories, other essential characters and the most notable TV and film adaptations. The second part of the thesis offers a comparative analysis of Doyle’s A Study in Scarlet and The Final Problem and Sherlock episodes A Study in Pink and Reichenbach Fall. The main focus is put on social and political subtexts in both Doyle’s stories and the Sherlock series. The thesis analyses and compares views on rationality and progressive ideas of science carried in the works in question. It also examines how Doyle’s texts and Sherlock reflect societies in which both Sherlock Holmes and Sherlock live.

Keywords: Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Sherlock, Sherlock Holmes, Dr. Watson, John Watson, Moriarty, Steve Moffat, Mark Gattis, BBC Sherlock, Oscar Wilde, Joseph Bell, Cumberbatch, science, humanity, Freeman, A Study in Scarlet, A Study in Pink, The Final Problem, Reichenbach Fall, detective story, consulting detective, sidekick, Mycroft Holmes, Ms.Hudson

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alexandra Stachurová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz