Pavla KUBOVÁ

Diplomová práce

Souhlas rodiče osvojovaného dítěte

Parental consent to adoption
Anotace:
Osvojení jako forma náhradní rodinné péče má zajistit péči a výchovné prostředí dětem, jimž se rodinného zázemí a péče nedostává od vlastních biologických rodičů. V této práci se budu zabývat pojmem osvojení, jeho typy a podmínkami pro osvojení. Ráda bych se blíže zaměřila na souhlas rodiče osvojovaného dítěte. Také zmíním problematiku souhlasu v případech anonymních porodů a dětí odložených do baby …více
Abstract:
Adoption as a form of alternative family care is to provide care and nurturing environment for children who miss the family background and care from their own biological parents. In this thesis I mention the concept of adoption, the types and conditions for adoption. I would like to focus closer on the consent of a parent of the adopted child. I also mention the issue of consent in cases of anonymous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011
Identifikátor: 121465

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBOVÁ, Pavla. Souhlas rodiče osvojovaného dítěte. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.