Ing. Monika Fidler

Diplomová práce

Trh s nemovitostmi v České republice

The Property market in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce s názvem „ Trh s nemovitostmi v České republice“ je vypracovat přehled nejdůležitějších aspektů ovlivňujících ceny na trhu nemovitostí a určit, zda je současná doba vhodná na investici do nemovitosti a jaký dopad na tuto investici má probíhající finanční krize. Cílem praktické části práce je vypracovat případovou studii, ve které jsou sledovány dva aspekty. Je zde hodnocena …více
Abstract:
The main goal of my dissertation named, The property market in the Czech Republic, is to provide a summary of the most important aspects effecting property market prices, to determine if the current situation is suitable for investing into the property, and to idetify what impact the financial crisis will have on this type of investment. The aim of the practical section is to present a study focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Richard Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance