Theses 

Webová hra na procvičování znalostí z oblasti databázových systémů – Miroslav Ježík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Miroslav Ježík

Bakalářská práce

Webová hra na procvičování znalostí z oblasti databázových systémů

On-line Game Used for the Database Knowledge Rehersal

Anotace: Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie webovej hry slúžiacej na overovanie znalostí z rôznych oblastí. V tomto konkrétnom prípade je vytvorená hra použiteľná predovšetkým pre oblasť databázových systémov. Používateľ sa môže preskúšať buď sám odpovedaním na otázku, alebo môže vyzvať na duel ostatných hráčov. Za správne odpovedanie alebo víťazstvo v dueli je ohodnotený bodovým ziskom. Hra obsahuje aj administrátorské rozhranie, v ktorom je možné nastaviť všetky potrebné nastavenia a iné administrátorské úkony. Pre spustenie hry používateľovi stačí obyčajný moderný webový prehliadač, ktorý podporuje technológiu WebSocket. Hra je naprogramovaná prevažne v programovacom jazyku Java s využitím frameworku JavaServer Faces a knižnice PrimeFaces. Otázky, ktoré sa použijú v hre, sa získavajú a vyhodnocujú pomocou webovej služby. Veľká časť bakalárskej práce sa zaoberá prieskumom technológií, ktoré umožňujú obojsmernú komunikáciu v prehliadači.

Abstract: Goal of this bachelor’s thesis is to create browser game used for knowledge rehearsal in various fields. In this concrete case is created game useful mainly for database systems field. User can examine his knowledge by answering a question, or he can challenge other players to the duel. For correct answer to the question or for winning in duel is user rewarded by certain amount of points. There is administrative interface in the game, in which user can set up all required options and do other administrative tasks. For game launching user needs only ordinary modern web browser, which implements support for the WebSocket technology. Game is programmed predominantly in programming language Java using framework JavaServer Faces and library of components PrimeFaces. For obtaining and evaluating of questions is used the web service. Large part of this bachelor’s thesis is concerned with research of technologies for bidirectional real-time communication in web browser.

Klíčová slova: webová hra, obojsmerná komunikácia, WebSocket, webová služba, Java, JavaServer Faces

Keywords: browser game, bidirectional communication, WebSocket, web service, Java, Java Server Faces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Radim Bača
  • Oponent: Michal Krátký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz