Theses 

Úspěšnost využívání propagace národní produkce v marketingu – Elena Panfilova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Elena Panfilova

Diplomová práce

Úspěšnost využívání propagace národní produkce v marketingu

The success of the promotion of the use of national product marketing

Anotace: Práce je věnována problematice úspěšnosti propagace národního produktu. Pro zpracování diplomové práce byla vybrána česká společnost Manufaktura, zaměřující se na výrobu kosmetiky, která je dobře známa na českém trhu. Hlavním cílem této práce je zmapovat aktuální stav propagace zvolené firmy, vytvořit odhad úspěšnosti propagace a srovnat ji s propagací konkurující značky Lush. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část se zaměřuje na definici národního produktu a význam propagace národní produkce, a také popisuje zvolený podnik Manufaktura a současně využívané nástroje propagace. Pro dosažení stanovených cílů práce a potvrzení nebo vyvrácení hypotéz v praktické části práce je provedeno dotazníkové šetření mezi českými spotřebiteli. Na základě získaných výsledků a odhalení slabých stránek firmy Manufaktura jsou vytvořena doporučení, která by měla přispět k větší efektivitě propagace produktů firmy.

Abstract: The thesis deals with the issue of the success of the national product promotion. For the diploma thesis was selected Czech company Manufaktura, which focuses on the production of cosmetics, and which is well-known on the Czech market. The main goal of this work is to map the current state of the promotion of the selected company, to create an estimate of the success of the promotion and to compare it with the promotion of the competing company Lush. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first part focuses on the definition of the national product and the significance of the promotion of national production, and also describes the chosen company Manufaktura and the currently used promotional tools. In order to achieve the stated goals of the work and to confirm or reverse hypotheses in the practical part of the work is provided a questionnaire survey among Czech consumers. On the basis of the obtained results and the revelation of the weaknesses of Manufaktura, are made recommendations to help improve the efficiency of the company's product promotion.

Klíčová slova: Národní produkt, značka, propagace, marketing, komunikace, úspěšnost, efektivita, Manufaktura, Lush.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz