Elena Panfilova

Master's thesis

Úspěšnost využívání propagace národní produkce v marketingu

The success of the promotion of the use of national product marketing
Anotácia:
Práce je věnována problematice úspěšnosti propagace národního produktu. Pro zpracování diplomové práce byla vybrána česká společnost Manufaktura, zaměřující se na výrobu kosmetiky, která je dobře známa na českém trhu. Hlavním cílem této práce je zmapovat aktuální stav propagace zvolené firmy, vytvořit odhad úspěšnosti propagace a srovnat ji s propagací konkurující značky Lush. Práce je rozdělena na …viac
Abstract:
The thesis deals with the issue of the success of the national product promotion. For the diploma thesis was selected Czech company Manufaktura, which focuses on the production of cosmetics, and which is well-known on the Czech market. The main goal of this work is to map the current state of the promotion of the selected company, to create an estimate of the success of the promotion and to compare …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedúci: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní