Bc. et Bc. Dominika Prchalová

Diplomová práce

Fantom Opery: proměny mýtu v moderní kultuře

The Phantom of the Opera and its Transformations in the Modern Culture
Anotace:
Cílem magisterské práce je vyzkoumat proměny mýtu o fantomovi z pařížské Opery do moderní podoby, konkrétně v románu Gastona Lerouxe Fantom Opery, v muzikálu Andrew Lloyd Webbera The Phantom of the Opera a v jeho českém uvedení (Fantom Opery). Práce se zabývá žánrovými a interpretačními posuny Fantoma Opery, ukazuje některé z jeho nejznámějších adaptací a nabízí jejich srovnání. Důležité místo v řešení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the transposition of a myth, i.e. Phantom, to the modern form in the novel of Gaston Leroux's, the musical The Phantom of the Opera by Andrew Lloyd and its Czech introduction. The work deals with different genres and interpretative changes of the subject-matter, it describes some of its famous adaptations. Analysis is concentrated upon the concept of stigma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta