Bc. Roman Stix

Diplomová práce

Analýza a modelování klíčových ukazatelů výkonnosti pro SaaS

Analysis and modelling of KPI for SaaS
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat klíčové ukazatele výkonnosti společnosti využívající SaaS a následně nalézt modely, jenž by pomohly při predikování klíčových ukazatelů výkonnosti. Práce také zahrnuje praktickou část, ve které jsou diskutovány klíčové ukazatele výkonnosti společnosti Legito a aplikovány predikční modely probírané v první části z teoretického hlediska.
Abstract:
The goal of this thesis is to analyse key performance indicators of a company providing SaaS and then to find models, that would help to predict the key performance indicators. There is also a practical part included in which the key performance indicators of the company Legito are discussed and prediction models, mentioned in the first part of the thesis, are applied.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ondřej Materna, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace