Lucie NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj španělského stranického systému po pádu frankistického režimu

Development of the Spanish party system after the fall of the Franco regime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem španělského stranického systému po pádu frankistického režimu. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se zaobírá typologií stranických systémů podle Giovanniho Sartoriho. V této kapitole se práce zabývá typy stranických systémů se zaměřením na bipartismus, systém predominantní strany a oba typy pluralismu. Na konci kapitoly je připojena tabulka s charakteristikami …more
Abstract:
Bachelor thesis is about development of the Spanish party system after the fall of the Franco regime. In the first chapter, there is describe Giovanni Sartori´s typology of party systems. Chapter focuses on bipartism, dominant-party system and pluralism. At the end of the chapter, there is a table with characteristics of bipartism, dominant-party system and both pluralisms. The second chapter is about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Zákravský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Lucie. Vývoj španělského stranického systému po pádu frankistického režimu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/