Monika Foralová

Diplomová práce

Volnočasové aktivity na domově mládeže

Leisure time activities school hostel
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku výběru volnočasových aktivit u středoškolské a učňovské mládeže. Je definována do úvodu, teoretické části, praktické části, závěru a přílohové části. První část diplomové práce byla věnována teorii, která se zabývá tématem volného času a jeho historií. Nastiňuje vývoj mimoškolních zařízení se zaměřením na domovy mládeže, nabídku volnočasových aktivit na domovech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM243

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2010
  • Vedoucí: Monika Žumárová
  • Oponent: Jiří Semrád

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv