Otakar HOLEČEK

Diplomová práce

"Osobnost, život a doba Alexandra Makedonského ve světle české historiografie 20. století"

"Personality, life and time of Alexander the Macedonian in the Czech historiography of the 20th century"
Anotace:
Uvedená diplomová práce "Osobnost, život a doba Alexandra Makedonského ve světle české historiografie 20. století", věcně, chronologicky i metodologicky navazuje na moji dřívější bakalářskou práci ze slavného období klasického Řecka. Jejím hlavním smyslem a cílem je jednak pokus o vytvoření vlastní přehledné historické syntézy poznatků daného období starověku, dále pak provedení analýzy vybraných významných …více
Abstract:
This diploma thesis called "Personality, Life and time of Alexander Macedonian in the light of the Czech historiography of 20. Century", factually, chronologically and methodologically follows the previous bachelor thesis of the famous period of history in classical Greece. Its main purpose in the attempt to create a self-arranged historicalof theknowledge of hte period antikvity, and then perform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČEK, Otakar. "Osobnost, život a doba Alexandra Makedonského ve světle české historiografie 20. století". Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta