Olga ŠVANDOVÁ

Bachelor's thesis

Machiavelli a jeho nové pojetí politiky v díle Vladař

Machiavelli and his new conception of politics in The Prince
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá novou koncepcí politiky dle Niccola Machiavelliho, kterou podrobně rozepsal ve svém díle Vladař. Práce je rozdělena na několik kapitol, které se věnují životu Machiavelliho, politické situaci tehdejší Florencie, rozboru samotného spisu a nebo např. směru machiavellismus. Machiavelli ve Vladaři popisuje různé druhy knížectví, kdy hovoří o tom, jak je lze získat a také …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a new policy concept based on thoughts of Niccolo Machiavelli and his work The Prince. Thesis is divided into a few chapters which are interested in Machiavelli´s life, political situation of Florence at the time, analysis of the work itself or machiavellianism. Machiavelli describes different types of principality in The Prince. He talks about how to conquer the principalities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVANDOVÁ, Olga. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky v díle Vladař. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Philosophy / Filozofie + Společenské vědy

Theses on a related topic