Bc. Tomáš Klička

Diplomová práce

Pojetí virtu v díle Niccola Machiavelliho

The Notion of Virtu in the Work of Niccolo Machiavelli
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojetím virtu v díle italského renesančního myslitele a politika Niccola Machiavelliho. Machiavelli je toho názoru, že virtu společně s fortunou zasahuje do nabytí a udržení státního útvaru, nicméně k tomu, aby se podařilo daný stát efektivním způsobem udržet, musí převážit virtu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje Machiavelliho životní dráhu v kontextu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of virtu in the work of the Italian Renaissance thinker and politician Niccolo Machiavelli. Machiavelli believes that virtu affects the acquisition and maintenance of a state together with fortune, but to effectively maintain it, virtu must prevail. The thesis is divided into four parts. The first part describes Machiavelli's career in the context of the then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Jinek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klička, Tomáš. Pojetí virtu v díle Niccola Machiavelliho. Pardubice, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická