Simona Jelínková

Bakalářská práce

Elements of Romanticism in Selected Works of Muriel Spark

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prvky romantismu, konkrétně nadpřirozena, tajemna, groteskna a gotična, ve třech dílech Muriel Sparkové Mementu Mori, Baladě z předměstí a Nejlepších létech slečny Jean Brodiové. V teoretické části této práce jsou nastíněny charakteristiky romantismu a výše uvedených prvků. Analýza tří děl zobrazuje, jak Muriel Spark tyto prvky romantismu využívala.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the elements of Romanticism, namely the Grotesque and the Gothic, in three novels by Muriel Spark Memento Mori, The Ballad of Peckham Rye and The Prime of Miss Jean Brodie. In the theoretical part of this thesis, the characteristics of Romanticism and the above mentioned elements are defined. The analysis of the three novels illustrates Muriel Spark's usage of the elements …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Simona. Elements of Romanticism in Selected Works of Muriel Spark. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická