Bc. Halina Burová

Bakalářská práce

All that glitters is not gold. "Progressiveness" or Conservatism. Comparison of the two attitudes in The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark

All that glitters is not gold. "Progressiveness" or Conservatism. Comparison of the two attitudes in The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark
Anotace:
Tato práce poskytuje analýzu postavy učitelky základní školy, slečny Jean Brodieové, hlavní hrdinky nejslavnějšího románu Muriel Sparkové, The Prime of Miss Jean Brodie a stejnojmenného filmu režírovaného Ronaldem Neamem. Práce se zaměřuje na srovnání dvou přístupů zastoupených na škole Marcia Blaine – hlavním, konzervativním proudem reprezentovaným postavou ředitelky slečny Mackayové, a přístupem …více
Abstract:
This thesis provides a character analysis of the primary school teacher, Miss Jean Brodie, the main heroine of Muriel Spark’s most famous novel, The Prime of Miss Jean Brodie and the film of the same title directed by Ronald Neame. It focuses on the comparison of the two attitudes present in the Marcia Blaine school; the major conservative current, represented by the headmistress Miss Mackay, and Miss …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta