MgA. Silvie MILKOVÁ

Disertační práce

Magie fotografie

The Magic of Photography
Anotace:
Disertační práce se zabývá médiem fotografie ve vztahu ke skutečnosti. Prostřednictvím fotografie se snažíme odhalit vnitřního smyslu jevů a věcí a pochopit skutečnosti. Výchozím bodem je historie. Poté se soustředíme na zrak a proces vnímání, od této subjektivní činnosti se posouváme vědecké fotografii, která nabízí odlišný pohled. Následující kapitoly se věnují experimentům, v nichž měla fotografie …více
Abstract:
This thesis deals with medium of photography and it´s relation to reality. Through photography, we are trying to explore inner sense of phenomenons and matter itself and to understand the reality. Our initial point is history. Then we focus on sight and the process of perception. This approach is countered by the scientific photography, that offers different point of view. Following sections are aimed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILKOVÁ, Silvie. Magie fotografie. Ústí nad Labem, 2014. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace