Bc. Henrieta Micheľová

Bakalářská práce

Distribuované algoritmy pro rekonfiguraci platformy RoFI

Distributed Planning for the RoFI Platform
Abstract:
The RoFI platform is a brand new modular robotic platform developed in the ParaDiSe laboratory. This thesis builds on already defined platform concepts and brings new perspective on the reconfiguration of this platform's modular robots. Furthermore, it designs and implements a solution to the problem of reconfiguring robots from a distributed point of view, i.e. from a single module perspective. The …více
Abstract:
Platforma RoFI je nová modulárna robotická platforma vyvíjaná v laboratóriu ParaDiSe. Táto práca stavia na už definovaných konceptoch platformy a prináša nový pohľad na rekonfiguráciu modulárnych robotov tejto platformy. Ďalej navrhuje a implementuje riešenie problému rekonfigurácie robotov z distribuovaného hľadiska, teda z pohľadu jedného modulu. Prínosom tejto práce je nástroj rofi-distribute, ktorý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky