Bc. Michal Dufek

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení ve fotbale zaměřené na kategorii starší přípravka

Compensatory exercises in football focused on the category of older prep
Anotace:
Autor: Michal Dufek, 3.ročník TVS Téma bakalářské práce: Kompenzační cvičení ve fotbale zaměřené na kategorii starší přípravka. Brno: MU FSpS, 2012, 66s. Bakalářská práce se zabývá charakteristikou sportovní přípravy dětí a věkovými zvláštnostmi mladšího a staršího školního věku. Dále je zde popsáno kompenzačních cvičení a použité funkční svalové testy. Následuje soubor kompenzačních cvičení pro vybranou …více
Abstract:
Author: Michal Dufek, 3. ročník TVS Theme of the bachelor theses : Compensatory exercises in football focused on the category of older preparatory course Brno: MU FSpS, 2012, 66s. My bachelor thesis deals with the characteristics of children´s sport preparation and specifications of younger and older school age. Next there are described compensatory exercises and used muscle function tests. The set …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií