Vladimír Vaněk

Master's thesis

Příčiny odlivu ekonomicky aktivního obyvatelstva z Karlovarského kraje. Analýza trhu práce Karlovarského kraje a jeho komparace s krajem Libereckým v letech 2008-2020

Departure of economicaly active inhabitants from Karlovy Vary region. Why do they leave and why don´t they come back. Analyses of labour market of Karlovy Vary region and its comparison with Liberec region between 2008-2020
Abstract:
Diplomová práce analyzuje trh práce, mzdy, nezaměstnanost, dosažené vzdělání, úroveň infrastruktury a ekonomickou výkonnost u dvou srovnatelných regionů, a to kraje Karlovarské a kraje Libereckého. Hlavním cílem práce je zjistit, proč odcházejí ekonomicky aktivní lidé z Karlovarského kraje a nevracejí se. Pro zodpovězení této otázky je zvoleno několik různých kategorií, které mohou mít dopad na tento …more
Abstract:
This diploma thesis anlyses labour market, wages, unemployment rate, educational level, infrastructure advancement and economic output of two similar regions. Region of Karlovy Vary and region of Liberec. The main goal of this thesis is to give an anwer to question why are economicaly active people leaving the region of Karlovy Vary and not coming back. To answer this question a variety of factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2021
  • Supervisor: Lucia Bartůsková
  • Reader: Vladimír Štípek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84790