Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Disertační práce

Proces stávání se učitelem mentorem optikou vyvíjejícího se sebepojetí

The process of becoming a mentor teacher in the view of developing self-concept
Anotace:
Disertační práce popisuje problematiku stávání se mentorem profesního rozvoje učitelů ve škole. Cílem práce je popsat jakým způsobem se z učitelů stávají učitelé mentoři podporující profesní rozvoj učitelů (kolegů) na škole, kde působí. Proces stávání se učitelem mentorem se odehrává ve čtyřech fázích. Fáze popisuji jako a/růst pro roli, b/vrůstání do role, c/ srůstání s rolí, d/zakořenění v roli. …více
Abstract:
The dissertation (doctoral thesis) describes the issues of becoming a mentor of teachers’ professional development at schools. The aim of this work is to describe the way in which teachers become mentor teachers who support the professional development of their colleagues from school they work at. The process of becoming a mentor teacher happens in four stages. The stages are described as a) the growth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta