Mgr. Ing. Matej Pustay

Bakalářská práce

Dopad zavedení eura na finance územní samosprávy

Impact of euro introduction on local government finances
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Impact of euro introduction on local government finances“ is the analysis of euro introduction on local level of government and calculation of expenses considering spesifics of local government entity. In first part thesis focuses on capturing the process of european monetary integration and its climax represented by introduction of a common european monetary unit …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Zavedenie eura a jeho dopad na financie územnej samosprávy“ je analýza procesu prijatia eura na samosprávnej úrovni ako aj vyčíslenie nákladov pri konkrétnom samosprávnom subjekte. V prvej časti sa práca sústredí na zachytenie procesu európskej menovej integrácie a jeho vyvrcholenie v podobe prijatia spoločnej európskej meny. V druhej časti sa práca zameriava na samotné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo

Práce na příbuzné téma