Theses 

Značka jako nositel tradice a kvality, značková politika společnosti ŠKODA AUTO a.s. a ŠkoFIN s.r.o. – Bc. Kristýna Kepková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Kristýna Kepková

Master's thesis

Značka jako nositel tradice a kvality, značková politika společnosti ŠKODA AUTO a.s. a ŠkoFIN s.r.o.

Brand as a bearer of tradition and quality, brand-name company policy ŠKODA AUTO a.s and ŠkoFIN s.r.o.

Abstract: Cílem práce je na základě provedených analýz vyhodnotit, jak jsou společnosti ŠKODA AUTO a Volkswagen Financial Services vnímány svými zákazníky a veřejností, jaké pro ně tyto značky představují hodnoty. V teoretických východiscích je zpracována problematika týkající se značky, její hodnoty, značkové politiky a strategie řízení značky. Aplikační část představuje obě společnosti, vyhodnocuje zjištěná data a interpretuje výsledky marketingového výzkumu. Navrhuje doporučení pro zlepšení vnímání značky stávajícími/ potenciálními zákazníky.

Abstract: The aim of this thesis is to evaluate how are the companies ŠKODA AUTO and Volkswagen Financial Services perceived by their customers and by public; i.e. to find out what kind of values the brands ŠKODA AUTO and Volkswagen Financial Services represent for them. The theoretical part discusses the issues related to the brand and its values, the brand-name policy and the brand management strategy. The introduction of both the companies, the analysis of the gained data and the interpretation of marketing research results is done in the application part of the thesis. Last but not least, recommendations for the improvement of the brand’s perception by current and potential customers are set out.

Keywords: Marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, značka, značková politika, strategie řízení značky, hodnota značky, branding, logo, marketingový výzkum, ŠKODA AUTO, Volkswagen Financial Services

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 19:59, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz