Bc. Jan KAISER

Diplomová práce

Projekt Datového centra - Plzeň, se zaměřením na konstrukční část ocelové, ocelobetonové nosné konstrukce s vyhodnocením statického posudku dle ČSN EC3 , ČSN EC4 a pravděpodobnostní metody SBRA

Data Center Project - Pilsen, focusing on the steel component, composite substructure with static evaluation report according to EC1993, EC1994 and probabilistic SBRA method
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu Datového centra - Plzeň se zaměřením se na ocelové a ocelobetonové nosné kontrukce objektu. Dále jejich statickým výpočtem a posouzením dle platných ČSN EN a dle plněpravděpodobnostní metody SBRA (Simulation - based reliability assessment). Výkresová část práce byla vytvořena v programu Nemetschek Allplan 2009. Výpočet namáhání jednotlivých prvků konstrukce …více
Abstract:
This paper describes the design and creation of the project Data Center - Pilsen, with a focus on steel and composite structural building constructions. In addition, the structural analysis and assessment according to applicable EN and as fully probabilistic method SBRA (Simulation - based reliability assessment). Drawing part of the work was created in the software Nemetschek Allplan 2009. Calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAISER, Jan. Projekt Datového centra - Plzeň, se zaměřením na konstrukční část ocelové, ocelobetonové nosné konstrukce s vyhodnocením statického posudku dle ČSN EC3 , ČSN EC4 a pravděpodobnostní metody SBRA. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd