Bc. Eliška Eichlerová

Diplomová práce

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev

Assessment of the risks associated with the use of tattoo inks
Anotace:
Práce je zaměřena na hodnocení rizik spojených s tetováním. Věnuje se stanovení obsahu těžkých kovů v tetovacích barvách, jež jsou kontaminující složky tetovacích barev, pomocí ICP-MS a ICP-OES analýzy. Pro posouzení obsahu nanočástic je hodnocena velikost částic tetovacích barev. Posouzení rizik spojených s tetováním je provedeno na základě vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeném na vnímání rizik …více
Abstract:
The thesis is focused on the risk assessment associated with tattooing. It deals with the determination of heavy metal content in tattoo inks, which are the contaminating components of tattoo inks, by ICP-MS and ICP-OES analysis. To assess the nanoparticle content, the size of particles of tattoo inks is evaluated. The assessment of the risks associated with tattoos is based on the evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Eichlerová, Eliška. Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin