Bc. Barbora Šoustarová

Bakalářská práce

Sledování hladin těkavých mastných kyselin během kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru

Monitoring of volatile fatty acids levels during ruminal fluid cultivation in a bioreactor
Anotace:
Bachor přežvýkavců představuje centrum vzniku důležitých látek pro metabolismus dojnice. Mezi ně patří těkavé mastné kyseliny (VFA), konkrétně kyselina octová, propionová a máselná, které v bachoru přežvýkavců vznikají ve velké míře a jsou hlavním zdrojem jejich energie. Cílem této bakalářské práce bylo sledovat koncentrace VFA ve čtyřech odlišných kultivacích v bioreaktoru, který simuloval kravský …více
Abstract:
A rumen represents a centre, in which substances important for metabolism of cows, originate. These substances include volatile fatty acids (VFA), such as acetic acid, propionic acid and butyric acid, that originate in rumen in large quantities. These acids are the main source of cow energy. The aim of this Bachelor thesis was to monitor concentrations of volatile fatty acids in four different cultivations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie