Bc. Zuzana Staňková

Diplomová práce

Deinstitucionalizace manželství: Důvěra jako makro-sociální i mikro-sociální proměnná ovlivňující postoje k rozvodu a rodinám s jedním rodičem

Deinstitutionalization of marriage: Trust as a macro-social and micro-social variable affecting attitudes toward divorce and single parenthood
Anotace:
Práce má za cíl ověřit existenci vzájemného vztahu mezi důvěrou a deinstitucionalizací manželství, která je definována postoji k rozvodu a rodinám s jedním rodičem. Předpokladem je, že vysoká míra důvěry determinuje vznik liberálních postojů vůči rozvodu a rodinám s jedním rodičem, na základě čehož dochází k oslabování instituce manželství. Důvěra je přitom chápána jako vysvětlující proměnná jak na …více
Abstract:
The goal of thesis is to verify existence of relationship between trust and deinstitutionalization of marriage, which is defined by attitudes towards divorce and single parent families. The assumption is that high level of trust determines liberal attitudes towards divorce and single parent families, which leeds to weakening of the institution of marriage. Trust is understood as an explanatory variable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií