Lucie ZELENÁ

Bakalářská práce

Silikáty s uspořádanou porozitou

Ordered porous silicas
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací mezoporézní látky KIT-5 s uspořádanou porozitou. V této práci byly připraveny 4 druhy vzorků KIT-5 s různou velikostí krků lahvičkových pórů, kterými jsou propojeny těla lahvičkových pórů. U připravených materiálů byla sledována povrchová morfologie a struktura mezopórů. Charakterizace vzorků byla provedena pomocí fyzisorpce N2 při 77K a transmisní …více
Abstract:
This thesis focuses on the preparation and characterization of the mesoporous substance KIT-5 with ordered porosity. In this work, 4 types of KIT-5 samples were prepared with different ink-bottle pore necks sizes, which connect the ink-bottle pore bodies. Surface morphology and structure of mesopores were monitored for prepared materials. Sample characterization was performed using physisorption of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENÁ, Lucie. Silikáty s uspořádanou porozitou. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma