Monika Matoušková

Bachelor's thesis

Udržitelný rozvoj venkova na příkladu vybrané obce. Případová studie.

Sustainable rural development on the example of a selected municipality. Case study.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání konceptu udržitelného rozvoje v rozvoji venkovských obcí, zhodnocením rozvojových možností venkovských obcí v České republice, implementace konceptu udržitelného rozvoje v každodenní praxi a aktivit místních samospráv. Cílem bakalářské práce je analýza ekonomicko-sociálního potenciálu rozvoje obce Libňatov, se zaměřením na identifikaci hlavních rozvojových …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with issues of using concept of sustainable development of rural municipality, evaluation of development possibilities of rural municipality in the Czech Republic, implementation of concepts of sustainable development in daily practice and activities of local self-goverments. The main objective of my bachelor thesis is analysis of economic-social potential of development of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS