Monika Matoušková

Bakalářská práce

Udržitelný rozvoj venkova na příkladu vybrané obce. Případová studie.

Sustainable rural development on the example of a selected municipality. Case study.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání konceptu udržitelného rozvoje v rozvoji venkovských obcí, zhodnocením rozvojových možností venkovských obcí v České republice, implementace konceptu udržitelného rozvoje v každodenní praxi a aktivit místních samospráv. Cílem bakalářské práce je analýza ekonomicko-sociálního potenciálu rozvoje obce Libňatov, se zaměřením na identifikaci hlavních rozvojových …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with issues of using concept of sustainable development of rural municipality, evaluation of development possibilities of rural municipality in the Czech Republic, implementation of concepts of sustainable development in daily practice and activities of local self-goverments. The main objective of my bachelor thesis is analysis of economic-social potential of development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS