Bc. Matěj Bystřický

Diplomová práce

Očekávání od obsahu a výstupů výběrového pohovoru v IT

Selection Interview Content and Outputs Expectations in IT
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu očekávání v rámci výběrového pohovoru v IT prostředí na trhu práce ve městě Brně. V rámci modelu, kdy při získávání zaměstnanců využívá klient služeb externí agentury, která se zaměřuje pouze na přímé vyhledávání zaměstnanců, vstupují do výběrového pohovoru tři strany. Těmito stranami jsou klient, recruiter a kandidát. Účelem diplomové práce je odhalit jejich …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of expectations in the recruitment interview in the IT environment in the labour market in Brno. Within the model where during the recruitment client uses the services of an external agency, which focuses only on direct search of employees, three parties are entering the recruitment interview. These parties are a client recruiter and candidate. The purpose of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje