Samuel Privara

Bakalářská práce

Some Aspects of Contemporary Financial Crisis

Některé aspekty aktuální finanční krize
Anotace:
Světová finanční krize s počátkem v roku 2007, ale s kořeny podstatně hlubšími, ovlivnila celý svět a život téměř každého jednotlivce. Práce se zabývá původem a příčinami vzniku krize, popisuje její nejdůležitejší aspekty, navrhuje možné řešení nápravy faktorů, které nejvíce přispěly k jejímu vzniku a rozvoji. Práce zároveň popisuje následky některých jevů doprovázejících současnou krizi. Tato krize …více
Abstract:
Global financial crisis which started in 2007, however, with deeper roots back in past, have influenced the whole world and life of almost everyone. The thesis deals with origins and causes of the crisis, describes not all, but its most important aspects, proposes possible remedies of the factors which contributed significantly either to the emergence or to its development. Some consequences of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Stanislava Půlpánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27585