Theses 

Příčiny a důsledky světové ekonomické krize v roce 2008 – Bc. Petr Kobes

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Kobes

Bakalářská práce

Příčiny a důsledky světové ekonomické krize v roce 2008

Causes and consequences of the world economic crisis in 2008

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá světovou ekonomickou krizí, jejími příčinami následným řešením. Zabývá se současnou ekonomickou krizí, která představuje globální problém, sužující nejen českou, ale také světovou ekonomiku. Cílem této práce je předat získané informace o této problematice, které budou srozumitelné i široké veřejnosti. A také analyzovat dopad důsledků této globální krize.

Abstract: This bachelor work deals with the global economic crisis, its causes and subsequent solution. It deals with the current economic crisis, which is a global problem afflicting not only Czech but also the world economy. The aim of this work is to give the information on this issue, which will be understandable to the general public. And also analyze the impact of the consequences of this global crisis.

Klíčová slova: světová ekonomická krize, důsledky krize, krize v České republice, internetová bublina, historie krizí, sekuritizace the global economic crisis, the consequences of the crisis, the crisis in the Czech Republic, internet bubble, history of crises, securitization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz