Bc. Monika Langerová

Bakalářská práce

Fake, autenticita a informace dříve a nyní

Fake, Authenticity and Information Then and Now
Anotace:
Bakalářská práce “Fake, autenticita a informace dříve a nyní” se zabývá problematikou neautentických informací, které jsou v současnosti stále častěji spojovány s anglickým hovorovým výrazem fake. Fake jako samostatný fenomén nebyl dosud v odborné literatuře dostatečně řešen, a proto je první část práce věnovaná právě jeho komplexnímu vymezení. Druhá část se zabývá podrobnou charakteristikou tří rozdílných …více
Abstract:
Bachelor thesis "Fake, authenticity and information then and now" is focused on problematics of non-authentic information, which is more and more connected with english colloquial expression "fake". In our opinion this expression as independent phenomenon was not sufficiently explored until now. That's why we decided to devote the first part of this thesis to describing of this phenomenon in complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma