Ing. Petr Vnenk

Bakalářská práce

Parameters improvement of the railway track section Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice

Zlepšení parametrů traťového úseku Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice
Abstract:
Tato práce se zabývá zlepšením parametrů traťového úseku Hostašovice ? Frenštát pod Radhoštěm. Je v ní obsažen popis současného stavu traťového úseku a dvě varianty a jedna podvarianta modernizace. Součástí této práce je rovněž posouzení obou variant a podvarianty a jejich rozpočet.
Abstract:
This thesis deals with parameters improvement of the railway track section Hostašovice ? Frenštát pod Radhoštěm. A current state of the track section is described and two variants and one sub-variant of modernization are designed and presented. An assessment including budgets of particular modernization variants is also a part of this work.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Filip Ševčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vnenk, Petr. Parameters improvement of the railway track section Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera