Michal Šárka

Diplomová práce

Modernizace a rozšíření technologické linky na kamenolomu Bělice

Modernization and expansion of the technological line at the Bělice quarry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá modernizací a rozšířením technologické linky lomu Bělice na výrobu drceného kameniva. Úpravy linky jsou navrženy na základě laboratorních fyzikálně mechanických zkoušek kamene z lomu v porovnání s vyráběným drceným kamenivem výrobní linkou. Cílem modernizace a rozšíření linky je příznivě ovlivnit tvarový index zrn drceného kameniva ve výrobě a tím zvýšit zájem firem vyrábějících …více
Abstract:
This diploma thesis deals with upgrading and extending the technological line of the quarry Bělice for the production of ground rock. Modifications of the line are designed on the basis of laboratory physical-mechanical testing of the stone from the quarry in comparison with the ground rock produced by the present line. The aim of the upgrading and extending the line is to favourably affect the shape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Jiří Botula
  • Oponent: Miroslav Lapka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava