Ing. Petr Vnenk

Bachelor's thesis

Parameters improvement of the railway track section Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice

Zlepšení parametrů traťového úseku Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice
Abstract:
Tato práce se zabývá zlepšením parametrů traťového úseku Hostašovice ? Frenštát pod Radhoštěm. Je v ní obsažen popis současného stavu traťového úseku a dvě varianty a jedna podvarianta modernizace. Součástí této práce je rovněž posouzení obou variant a podvarianty a jejich rozpočet.
Abstract:
This thesis deals with parameters improvement of the railway track section Hostašovice ? Frenštát pod Radhoštěm. A current state of the track section is described and two variants and one sub-variant of modernization are designed and presented. An assessment including budgets of particular modernization variants is also a part of this work.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Filip Ševčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vnenk, Petr. Parameters improvement of the railway track section Frenštát pod Radhoštěm - Hostašovice. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera