Bc. Lukáš CHALOUPKA

Diplomová práce

Stavba driveru výkonového 4f střídače

Construction of 4-phase Power Inverter
Anotace:
Předkládaná diplomová práce popisuje postup při navrhování výkonového driveru pro 4-fázový měnič, který je určen pro laboratorní účely na katedře výkonové elektromechaniky. V úvodní části jsou popsány možnosti samotného driveru a připomenutí základních principů, jako je funkce 3-fázového napěťového střídače a jiných typů měničů, které driver umožňuje řídit. Dále jsou zde popsány funkce a vlastnosti …více
Abstract:
This master thesis describes the process of the designing driver for 4 phase converter, which is designed for laboratory use in the department of Electromechanics and Power Electronics. In the introductory section are described the options of the driver itself and there is a reminding of the basic principles such as the function of 3-phase voltage inverter and the other types of converters, which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012
Zveřejnit od: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Luboš Streit

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALOUPKA, Lukáš. Stavba driveru výkonového 4f střídače. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika