Theses 

Nový podnikatelský záměr podniku Apollo, s.r.o. – Bc. Tereza Kroužilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Kroužilová

Diplomová práce

Nový podnikatelský záměr podniku Apollo, s.r.o.

New business plan of company Apollo Ltd.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro existující podnik Apollo, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej stínicí techniky, těsnění a dalších komponentů do oken a dveří. Základem pro nový podnikatelský plán je rozšíření podnikatelské aktivity. Návrh je založen na teoretických poznatcích z této oblasti a analýze trhu.

Abstract: This master´s thesis deals with a new business plan for existing company Apollo Ltd., and the subject of business is purchase and sale of shielding technique, seal and another components for windows and doors. The basis for a new business plan is expanding of business activity. The plan is based on theoretical part of this area and market analysis.

Klíčová slova: Podnik, podnikatelský plán, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, zdroje financování Company, business plan, PEST analysis, Porter´s five forces analysis, resources of financing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz