Bc. Tereza Kroužilová

Diplomová práce

Nový podnikatelský záměr podniku Apollo, s.r.o.

New business plan of company Apollo Ltd.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro existující podnik Apollo, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej stínicí techniky, těsnění a dalších komponentů do oken a dveří. Základem pro nový podnikatelský plán je rozšíření podnikatelské aktivity. Návrh je založen na teoretických poznatcích z této oblasti a analýze trhu.
Abstract:
This master´s thesis deals with a new business plan for existing company Apollo Ltd., and the subject of business is purchase and sale of shielding technique, seal and another components for windows and doors. The basis for a new business plan is expanding of business activity. The plan is based on theoretical part of this area and market analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní