Bc. Monika Bubílková

Diplomová práce

Zvýšení konkurenceschopnosti korporace MAPE FINANCE s.r.o.

Increase of competitiveness of MAPE FINANCE Corporation Ltd.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti finanční korporace cestou posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku na základě metod strategické analýzy. Teoretická část je věnována rešerši odborné literatury, preferovány jsou aktuální poznatky z oblasti analýz. Výsledky analýz jsou převedeny do křížové matice SWOT, ze které vyplývá konkurenční jádro, které je následně …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on increasing the competitiveness of financial corporation through assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats using the methods of strategic analysis. The theoretical part is devoted to literature search, the current findings of field analyzes are preferred. Results of the analyzes are transferred into cross SWOT matrix which shows the competitive core …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radek Molák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting