Theses 

Zvýšení konkurenceschopnosti korporace MAPE FINANCE s.r.o. – Bc. Monika Bubílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Bubílková

Diplomová práce

Zvýšení konkurenceschopnosti korporace MAPE FINANCE s.r.o.

Increase of competitiveness of MAPE FINANCE Corporation Ltd.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti finanční korporace cestou posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku na základě metod strategické analýzy. Teoretická část je věnována rešerši odborné literatury, preferovány jsou aktuální poznatky z oblasti analýz. Výsledky analýz jsou převedeny do křížové matice SWOT, ze které vyplývá konkurenční jádro, které je následně rozpracováno do návrhů, které podporují žádoucí a eliminují nežádoucí vnější a vnitřní faktory ovlivňující konkurenceschopnost. Navrhovaná řešení vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti popisované firmy.

Abstract: Diploma thesis is focused on increasing the competitiveness of financial corporation through assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats using the methods of strategic analysis. The theoretical part is devoted to literature search, the current findings of field analyzes are preferred. Results of the analyzes are transferred into cross SWOT matrix which shows the competitive core further elaborated into the draft supporting desirable and eliminating unwanted internal and external factors affecting competitiveness. The proposed solutions lead to increased competitiveness of the company described.

Klíčová slova: strategická analýza, konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, Analýza 7S, SWOT analýza, konkurenční jádro, strategic analysis, competitiveness, PEST analysis, Porter's five forces analysis. 7S analysis, SWOT analysis, competitive core

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radek Molák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz