Bc. Zuzana FABIANOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání sezónní letové aktivity lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta severského (Ips duplicatus) (Coleoptera: Curculionidae)

Comparison of seasonal flight activity of spruce bark beetle (Ips typographus) and the double-spined spruce bark beetle (Ips duplicatus) (Coleoptera: Curculionidae)
Anotace:
Pro sledování letové aktivity kůrovců byly použity feromonové lapače. Na lokalitě Pustá Polom bylo umístěno 10 lapačů, z toho 5 pro druh Ips typographus, které byly navnazeny odparníky IT Ecolure a 5 pro Ips duplicatus, které byly navnazeny odparníky ID Ecolure. Odchyt probíhal v roce 2010 od dubna do září s třídenními intervaly výběru lapačů. U obou sledovaných druhů byly během sezóny zaznamenány …více
Abstract:
Pheromone baited traps were used for monitoring the flight activity of bark beetles. Ten traps were placed at a study site called Pustá Polom, five for the Ips typographus baited by the IT Ecolure lures, five for the Ips duplicatus species, baited by the ID Ecolure lures. The capture was made from April to September in a year of 2010 with 3 days intervals between picking the beetles from the trap. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FABIANOVÁ, Zuzana. Srovnání sezónní letové aktivity lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta severského (Ips duplicatus) (Coleoptera: Curculionidae). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta