Mgr. Přemysl Karbula

Bakalářská práce

Fenomén Loudness war z hlediska sociálních funkcí a technologií hudby a zvuku

Loudness war phenomenon in terms of social functions and technologies of sound and music
Anotace:
Tato práce se zabývá problémy fenoménu Loudness war. Loudness war je důsledkem rivality nahrávacích společností vedené názorem, že se hlasitější hudba prodává více než ta, která je potichu. Tento bludný kruh závisti hlasitosti dal původ fenoménu posledních padesát let negativně ovlivňujícím svět hudby. Mým cílem je shrnout tuto problematiku, vysvětlit její vznik a popsat její dopady na společnost a …více
Abstract:
This paper concerns the problems of the Loudness war phenomenon. Loudness war is the result of the rivalry amongst record labels, driven by the belief that louder music sells better than the quiet one. This vicious circle of loudness envy gave rise to a phenomenon that have had negative influence on the music world for the last fifty years. My aim is to describe this issue explaining its origins and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.