Matěj ŠKODA

Bachelor's thesis

Školné - teorie, přístupy a postoje olomouckých studentů

School fees - theory, approaches and attitudes of students of Olomouc
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá školným na veřejných vysokých školách. Finanční spoluúčast studentů se stala předmětem dlouhotrvajících sporů. Momentálně zpoplatnění studia nehrozí, avšak k nynějšímu stavu vedly rozsáhlé debaty, které mohou být v budoucnu opět otevřeny. Cílem práce je podrobněji představit školné v kontextu reformy terciárního vzdělávání a na základě výzkumu interpretovat názory studentů …viac
Abstract:
This thesis deals with school fees at public universities. Financial participation of students became the subject of long-standing disputes. Currently there is no charging for study, but to the present state led extensive debate, which can be opened again in the future. The aim is introduce the concept of school fees in the context of the reform of tertiary education and on the basis of research to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zverejniť od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKODA, Matěj. Školné - teorie, přístupy a postoje olomouckých studentů. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses vnd33a vnd33a/2
31. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.