Theses 

Podnikateľský zámer - Subway franchise – Tomáš Leitner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Tomáš Leitner

Diplomová práce

Podnikateľský zámer - Subway franchise

Podnikatelský záměr - Subway franchise

Anotace: Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro pobočku společnosti Subway a seznámení se s konceptem franchisingu. Teoretická část diplomové práce se věnuje definování franchisingu, jeho charakteristikám, znakům, výhodám a nevýhodám pro smluvní strany a popisuje náležitosti potřebné k založení podniku. V aplikační části je představen podnikatelský plán na otevření franchisového obchodního místa Subway.

Abstract: Subject of this thesis is to create a business plan for the branch of Subway franchise and acquaint with the concept of franchising. Theoretical part of the diploma thesis applies to definition of franchising, its characteristics, features, advantages and disadvantages for both parties and describes the elements necessary for setting up business. In application part of the thesis is introduced the business plan for opening of Subway branch.

Abstract: Predmetom diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského plánu pre pobočku spoločnosti Subway a oboznámenie sa s konceptom franchisingu. Teoretická časť diplomovej práce sa venuje definovaniu franchisingu, jeho charakteristikám, znakom, výhodám a nevýhodám pre zmluvné strany a popisuje náležitosti potrebné k založeniu podniku. V aplikačnej časti je predstavený podnikateľský plán na otvorenie franchisového obchodného miesta Subway.

Klíčová slova: Subway, franchising, podnikatelský plán

Keywords: franchising, business plan, Subway franchise

Klíčová slova: Subway, podnikateľský plán, franchising

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Peter Slunčík
  • Oponent: Jiří Strouhal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41559

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:28, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz