Bc. Jana Kratochvilová

Bakalářská práce

Poměr online/offline interakce a jeho vliv na kvalitu přátelství mladých dospělých

Online/offline communication ratio and its influence on the friendship quality of early adults
Anotace:
Výzkum se zabýval poměrem online/offline interakce a frekvencí online a offline interakce a jejich vlivy na kvalitu přátelství mladých dospělých, která byla určena primárně třemi následujícími měřenými oblastmi: podobností, vzájemnou náklonností a intimitou. Vedlejším cílem studie bylo zmapovat aktuální situaci v tématu online a offline komunikace v přátelství z důvodu neustálého vývoje v této oblasti …více
Abstract:
The aim of this study was to find out whether and how an online/offline communication ratio and its frequency influence a friendship quality of early adults, with the quality being defined primarily by three following areas of interest: similarity, social attraction and intimacy. The secondary purpose of the study was to map current situation in the field of online/offline communication in friendship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Věra Žůrková
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií