Miloslava DAŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Hospodářský cyklus v ČR - komparace s vybranými státy EU

Business cycle in The Czech Republic - comparison with chosen states EU
Abstract:
Práce se zabývá analýzou hospodářského cyklu v ČR v 90. letech a po roce 2000. Zabývá se charakteristikou odlišností obou etap a charakteristikou příčin těchto odlišností. Dále pak se zabývá průběhem hospodářských cyklů ve vybraných zemích EU (Francie, Německo, Slovensko) a porovnáním hospodářských cyklů výše uvedených zemí s hospodářským cyklem ČR. V závěru se práce zabývá synchronizací hospodářského …more
Abstract:
The Essay is concerned with the analysis of business cycle in The Czech Republic within 90´s and after year 2000. It si concerned witch characteristics of differences of both stages and with causes of these differences. Further below it is concerned with Trade cycle´s progression within chosen European union´s countries (France, Germany, Slovakia). Essay then compares progression of trade cycle in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Novotný Václav, Ph.D., MRCVS

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta sociálně ekonomická

Bachelor programme:
Department of Regional and Local Development