Mgr. Nataša Burianová

Rigorózní práce

Dispozice s nemovitým majetkem obce se zaměřením na statutární město

The disposition of municipal real estate focused on a statutory city
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá problematikou dispozic s nemovitým majetkem obce. Po praktické stránce je zaměřena na postupy při dispozicích s nemovitým majetkem statutárního města Brna. Je analyzováno právní postavení obce jako vlastníka nemovitého majetku a majetkový základ obce, povinnosti obce při zveřejňování záměru majetkoprávní dispozice, kompetence jednotlivých orgánů obce v procesu rozhodování …více
Abstract:
Rigorous thesis deals with the disposition of municipal real estate. In a practical sense it focuses on procedures for disposition of real estate of the statutory city of Brno. It analyzes the legal status of a municipality as the owner of real estate, asset base of the village, the obligation of a municipality when announcing the intention of property disposition, specification of the competencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Bc. Jan Janeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta