Pavel Bartušek

Diplomová práce

Trendy v oblasti podnikových IS (sociální sítě, social CRM)

Trends in corporate IS (Social networks, Social CRM)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novým trendem v podnikové sféře, a to sociálními sítěmi. Ty se v posledních letech díky své rostoucí popularitě staly fenoménem. Cílem práce je představení sociálních sítí v širších souvislostech. Konkrétně se jedná o analýzu milníků sociálních sítí. Dále srovnání vybraných sociálních sítí z pohledu podniku, aneb jaké možnosti sociální sítě nabízí podniku pro svoji prezentaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a new trend in the corporate sector -- social networks. These in fact have become a phenomenon due to its growing popularity in recent years. The aim of this thesis is to introduce the social networks in a broader context -- especially the analysis of milestones of social networks. Further comparison of selected social networks from the perspective of business alias what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Martin Žamberský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29842