JieOu Huang

Bakalářská práce

Social CRM a nástroje Social CRM

Social CRM and Social CRM tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýza nástrojů Social CRM. V teoretické části jsem uváděl definici CRM, Social CRM a nástroje Social CRM. V praktické část je provedena prostřednictvím dotazníkového šetření mezi internetovými obchody na českém trhu. Cílem je zjistit, jak jednotlivé firmy na českém trhu vnímají Social CRM a jaké nástroje Social CRM využívají. V závěru práce je provedeno porovnání využívání …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Social CRM method and analysis of Social CRM tools. In the theoretical part I presented the definition of CRM, Social CRM, and Social CRM tools. The practical part is conducted through a questionnaire survey among online stores on the Czech market. The aim is to find out how individual companies on the Czech market perceive Social CRM and what tools they use on Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2021
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84431