Bc. Jan Jirků, MBA

Diplomová práce

Dělba moci jako problém právní teorie

Separation of Powers as Problem of Legal Theory
Anotace:
Hlavním tématem této práce je dělba moci a její vztah k vertikálnímu dělení organizace státu. V úvodu si klade otázky, jaké je postavení obecních samospráv v systému horizontální a vertikální dělby moci, a také jestli obecní samospráva umožňuje občanům vyšší podíl na moci v rámci státu. V dalších kapitolách autor dokazuje na právně-teoretických, interdisciplinárních a historických základech, že postavení …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the separation of powers and its relation to the vertical organization of the state administration. At the beginning the author asks questions what is the position of municipal governments in the system of horizontal and vertical separation of powers and whether the local government allows citizens greater share of power within the state. In other chapters, based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta