Bc. Zuzana Musilová

Diplomová práce

Ovlivnění jeskynního prostředí výměnou vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: Pustožlebská Zazděná (Moravský kras)

Impact of the exchange between exterior and interior on cave environment: Pustožlebská Zazděná Cave (Moravian Karst)
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na lepší pochopení cirkulace vzduchu v jeskyni Zazděná (Pustý žleb, Moravský kras) a jejího vlivu na mikroklimatologii jeskyně a krasové procesy. Přes typickou geometrii statické jeskyně se ukázalo, že jeskyně je spíš dynamická. Bylo provedeno několik měření v UAF (zimním) a DAF (letním) módu. Data byla podrobena korelační, regresní a spektrální analýze. Mezi prouděním vzduchu …více
Abstract:
This thesis is focused on better understanding the air circulation in the Zazděná Cave (Pustý žleb, Moravian Kartst) and impact of the circulation on cave microclimatology and karst processes. Despite typical static cave geometry, the cave is rather dynamic. In this cave, several measurements has been performed in the UAF (winter) and DAF (summer) mode. Data were analyzed by correlation, regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta